Metica.se

    By: Martin Engström
    Grade: 70%

Fantasy-litteratur och storslagna äventyr är det första som slår mig när jag ser Aardias senaste skapelse 'Fairy Tales from Beyond'. Och trots att jag nog tycker att omslagets framsida ger lite väl många rollspelsvibbar passar det musiken utmärkt. Instrumenten är samspelta och fogade till varandra på ett bra sätt, allt utan att i för stor utsträckning plagiera andra band.

Tydligen kallar de själva sin musik för dark ambient, något som till viss del är sant även om jag hellre skulle säga något så luddigt som medeltidsinspirerad neo-klassisk musik. Men genrer kan man lätt gå vilse i, och i slutändan är det bara några få som orkar bry sina så här i informationssamhället redan överfulla hjärnor.

Mäktiga körer och pukor inleder plattan, och naturligtvis smyger sig tankarna iväg åt band som framför allt Arcana. Gnäggande hästar och en 'innan striden'-känsla infinner sig på mycket lyckade 'Call to Arms', som är plattans mest annorlunda spår. De utsökta pianoslingorna och trummorna har likheter med Rhys Fulbers gamla band Will vilket gör Aardia till det kanske enda band någonsin som landat så nära denna sorgligt bortglömda grupp. Återstående två låtar är vackra och stämningsfulla, och visar framför allt att 'Fairy Tales From Beyond' håller ofattbart hög klass med pukor, piano och traditionella men perfekt utförda körer. 'The Wandering' med kvinnlig körsång är briljant, men på grund av sin ringa längd mest en transportsträcka.

Trots referenserna till andra band gör Aardia musik på ett personligt vis där film, litteratur och klassisk musik låtit inspiera till en alldeles för kort fyraspårsplatta med kvalitativa stycken att drömma sig tillbaka i tiden med.


Låttips: 'Call to Arms' och 'Fairy Tales from Beyond'.        

    CLOSE